Børn i risiko familier


Information om børn i risiko familier

Vi er i “Børn som Våben” (BSV) en virksomhed, der igennem en længere årrække har specialiseret os i arbejdet med familier hvor, børnene er i risiko for fejludvikling.

Vi arbejder ud fra teoretikere som blandt andet Øvreeide, Hart, Skårterud og John D. Allan. Vores absolutte omdrejningspunkt er, at skabe bæredygtige relationer (Øvreeide), vore erfaringer viser os, at vi kan reducere behovet for anbringelser, samt øge samarbejdet mellem fagpersoner og den berørte familie.

Konceptet, er udviklet i døgn regi og videreudviklet i eksempelvis forældrekompetenceundersøgelser, samt i forhold til en egentlig tovholder funktion, som bindeled mellem familien og forvaltningen.

Tovholder mellem familie og kommune

BSV Tovholder funktion

Denne tovholder funktion har nogle forvaltninger med fordel arbejdet med, idet der sikres passende og relevant fastholdelse af familiernes samarbejde (reduktion af modstand).

I “Børn som Våben” ser vi en stigende tendens til, at skilsmissesagerne fylder i forvaltningerne. Det arbejder vi konstruktivt med ud fra samme tese om den bæredygtige relation til forældrene – begge forældre.

Nogle sager viser i dette samarbejde, at der er tale om egentlige vanskeligheder, som har en voldsom negativ indflydelse på børnene. Barnet kommer i risiko for alvorlig mistrivsel. Således kan også denne type sager med fordel tillægges vores koncept omkring relations dannelse, som central for sikring af børnene.

De kompetencer vi gør brug af i BSV omfatter psykologer, psykoterapeuter og pædagoger. Vi har mange års erfaring indenfor området, og vores chef psykolog er beskikket sagkyndig dommer i Byretterne, har erfaring fra mægling (Rigspolitiet) samt arbejdet med både volds- og overgrebs problematikker. Vores arbejde er evidensbaseret.

Denne skrivelse gør således hovedsageligt opmærksom på Børn som Våbens eksistens. Vi stiller os naturligvis til rådighed for yderligere information.

Skilsmisse

Børn | samvær | omsorg | tryghed | fremmedgørelse | forældre

 Vores fokus er barnets trivsel!

Børn som Våben

Nyt koncept – tovholder mellem kommune og familie