Erklæring


Børnesagkyndige undersøgelser

Det kan være, at retten eller andre skønner, at det er nødvendigt, at der bliver foretaget en børnesagkyndig undersøgelse.

Denne undersøgelse udføres af en børnesagkyndig psykolog, som afslutningsvist udarbejder en erklæring om sine observationer.

Forældrene får tilsendt denne erklæring.

Vi er naturligvis leveringsdygtige i børnesagkyndige erklæringer og leverer dem næsten dagligt – kontakt os!


En psykolog erklæring

er en skriftlig udtalelse fra en psykolog. Psykologen kan være privat praktiserende .

Det er ofte de sociale myndigheder, der beder om en psykolog erklæring.

I sager om bl.a. tvangsfjernelse af børn kan de sociale myndigheder forlange oplysninger uden klientens samtykke. Det skyldes, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at fravige kravet om samtykke ud fra et omsorgshensyn til barnet.

Psykolog undersøgelser er resultater af test og undersøgelser samt notater af interview, som psykologen har foretaget.

Alle autoriserede psykologer har pligt til at føre journal over deres arbejde med en klient. Journalen skal indeholde oplysninger om:

Psykolog erklæring

Erklæring

  • Klientens navn, alder og bopæl.
  • Årsagen til henvendelsen, og om klienten er blevet henvist til psykologen.
  • De psykologiske undersøgelser, som psykologen har foretaget, og de foreløbige vurderinger af disse undersøgelser.
  • Psykologens rådgivning og behandling af klienten.
  • Den information, som psykologen har givet klienten om behandlingen.
  • Hvem der har foretaget de psykologiske undersøgelser og behandlingen.
  • Eventuel anbefaling af kontakt til andre instanser.