Forældrefremmedgørelse – PAS redskaber


Hvad kan der gøres ved PAS – forældrefremmedgørelse?

For det første kræver den en “professionel” til at identificere, at PAS forekommer. Det kræver at der foreligger dokumentation (eller direkte kontakt med barnet), som eksempelvis referater af børnesamtaler o.l.

PAS, som er en del af at præge barnet, kræver at forældrene gennemgår en psykologiske undersøgelser – herunder relevant testning, som kan påvise at en forælder har tendens til at præge barnet uhensigtsmæssigt. Uden den rette information, kan det danske system ikke handle og området derudover et vanskeligt område, fordi det ikke er anerkendt som en problematik og især, hvor alvorlig er den for barnet og dets udvikling. 

Den reelt fremmedgjorte forælder vil opleve det som yderst vanskeligt at påvise, at det ikke er i barnets bedste interesse at bo i et miljø, hvor fremmedgørelse (uhensigtsmæssig prægning) foregår.

Fordi PAS ikke er forstået og dermed anerkendt, er det yderst vanskeligt at påvise og vejen frem i Danmark går gennem fagpersoner og god kontakt til systemet, sådan at det bliver klart enhver hvordan barnet er påvirket af prægningen.

Kan fremmedgørelse af børn vendes?

JA, fremmedgørelse kan vendes, men det kræver viden om hvordan og som minimum kontakt med barnet. 

PAS, prægning og/eller fremmedgørelse er meget alvorligt for et barn, fordi barnet derigennem lærer at sidde egne følelser overhørigt, men påtage og acceptere andres udlægning af deres virkelighed.

MEN, husk at prægning ikke kun omhandle det ene køn, begge køn udfører fremmedgørelse og det er uhensigtmæssigt for barnet uanset hvilken forælder der udfører fremmedgørelsen.

Hvis den primære omsorgsperson udfører fremmedgørelsen i en 12/2 samværsaftale, er det naturligvis en langt større del af barnets liv. Ved fremmedgørelse er der i den grad en stor risiko for, at barnet vokser op og bliver præget imod egne behov. Derfor kan uhensigtsmæssig prægning ikke overses og bør altid handles på. 

Hvad er den bedste måde at håndtere PAS på?

Eftersom der fortrinsvis har været amerikanske beskrivelser af PAS, kan vi dele vores erfaring med at bryde PAS på og hjælpe barnet til at mærke sig selv:

 • Friholdelsessprog. Dette sprog er et fagligt sprog, som forældre over tid og med rådgivning kan tilegne sig, sådan at de hele tiden støtter barnet i at mærke sig selv, ikke andres udlægning af virkeligheden.
 • Afstå fra selvforsvar. Når et barn fremsætter anklager, som forælderen og barnet ved ikke er sande, så er det uhensigtsmæssigt at besvare disse anklager, som fremkommer på baggrund af prægning. I disse situationer er det væsentligt alene at vise barnet at man ser dem følelsesmæssigt og anerkende dette.
 • Bliv ikke vred på barnet, du skal vide at barnet taler på basis at prægningen. Derfor vil barnet reagere med vrede, som ikke nødvendigvis udtrykkes relevant. Derfor anerkendes følelsen hos barnet.
 • Det tager tid, tålmodighed og kræver noget helt særligt at vende prægningen – du skal vide at du kan det ellers, er barnet fortsat udsat for tovtrækkeri.
 • Få hjælp, tydeliggør processen, du skal vide den ligger udenfor normale forældrekompetencer og når man sikrer den fortsatte anvendelse af det sprog der friholder barnet, påvirkes barnet mindst muligt. Du skal også være klar over at sproget KUN kan anvendes til at fritage barnet, og dermed ikke “mod-præge” barnet.
 • At friholde sit barn fra negativ prægning udgør tillæring af særlige forældrekompetencer, det giver dig en følelse af at være på forkant med barnets hensigtsmæssige udvikling – i hvert fald når processen er godt i gang – men det er hårdt og der skal sluges mange store kameler – Vær klar til det, for barnets skyld!
 • Brug fagpersoner hvor relevant. Fagpersoner, som eks. “Børn som Våben“, er ikke dem der afgør sagen. Vi er dem der ud fra dokumentation kan tydeliggøre skridt i processen og i den forbindelse tydeliggøre, at der er et behov for at få det undersøgt specifikt eller blive inkluderet i afgørelser omkring barnet. Søg kompetent og relevant hjælp i Børn som Våben.
 • Vis myndighederne hvordan du er forælder, frem for at diagnostisere modparten. At præge sit barn uhensigtsmæssige, er imidlertid en alvorlig mangel på forælderkompetence, fordi barnet risikerer at vokse op med alvorlige vanskeligheder i forhold til nære relationer.
 • Fokuser på udfordringen & løsningen. Vær proaktiv og søg konstruktiv handling.
 • Dokumenter (alt) og beskriv. Dokumenter sagsskridt og beskriv hvordan barnet reagerer, snarere end at problematiser.
 • Nyd børns selskab og tal aldrig med børnene om deres sag. Hvis barnet spørger ind til sagens stilling, skal de forsikres om at det skal de voksne ordne. Hvis barnet har behov for viden, så sikre den via relevante fagpersoner.
 • HUSK altid at holde din egen sti ren. Man skal betale gældsforpligtelser (i det omfang man kan) samt børnepenge, overholde aftaler, resolutioner, afgørelser m.v.

Du skal vide at:

 • PAS er notorisk svært at få anerkendt af fagfolk i forbindelse med parforhold – skilsmisse, opbrudte forhold.
 • Når syndromet opdages, er det endnu sværere for de professionelle at finde ud af hvad de skal gøre ved det. 
 • Det er vigtigt for fremmedgjorte at forældre understøtter og har medfølelse samtidigt med, at man går igennem en meget svær tid.

I Danmark hører man mest i den offentlige debat om, fædre der udsættes for PAS, Det er langt fra vores oplevelse.

PAS/uhensigtsmæssig prægning er noget der udspiller sig for forældre, der enten midlertidigt eller som en vanskelighed, ikke kan se barnets behov. Det opfatter vi i Børn som Våben med stor bekymring – ALVOR for barnet.

Redskaber til at bekæmpe PAS

Hvad kan jeg gøre for at komme PAS til livs?