Samværsophør – skilsmisse


I børneperspektiv!

Et barn har brug for begge sine forældre.

Barnet lærer noget fra den ene, som den anden ikke kan – og omvendt. Psykologisk set er tilknytningen til forældrene afgørende for både barnets trivsel samt fremtidige evne til at være sammen med andre mennesker og at kunne lære nye ting.

Når et samvær stoppes

….. oplever barnet et svigt. Det gælder uanset om årsagen til bruddet skyldes at samværsforælderen ikke nødvendigvis er en særligt velegnet forælder eller at bruddet sker mod den pågældende forælders vilje.

Det er altså ikke i barnets interesse, at den en forældre trækker sig fordi den anden forælder besværliggør samværet og/eller kommer med urigtige anklager. Samtidigt skal man være bevidst om, at ethvert “stop” i samværet skaber en oplevelse af svigt for barnet (mistillid). Det vil også besværliggøre barnets relationer med andre mennesker generelt set.

Der kan være mange grunde til, at samværet forsøges stoppet, men det er vigtig for nutiden og fremtiden at, der arbejdes mod at sikre samværets fortsættelse efter forældrenes opbrud – skilsmisse.

For den forælder, som barnet ikke bor hos, skal der skabes kontinuitet ligesom det er en fortsættelse af forholdet mellem barnet og forælderen.

Barnet kan godt lære og udvikle sig, selvom forældrene har forskellige regler – det er ofte ikke forældrenes opfattelse.

Der kan også være forskellige regler mellem børnehave/skole og hjem – og det kan barnet godt håndtere. Det forudsætter blot at reglerne er tydelige og situationsbestemte.

Myndighedernes pligter

Når et samværs ophør vurderes, er det vigtigt at forstå, at myndighederne er forpligtede til at undersøge eventuelle anklager.

Det er også vigtigt at forstå, at de som udgangspunkt blot undersøger. I den situation er fokus på at etablere et samarbejde vigtigt for at fastholde eller styrke samhøret mellem forældre og barn samt for at forsøge at sikre at et egentligt ophør forhindres.

Det er derfor afgørende, at sikre rådgivning omkring hvordan man kan håndtere situationen

  • herunder hvordan man selv kan påvirke beslutninger hos Statsforvaltningen eller domstolene, det er her vi kommer ind i billedet “Børn som Våben”
  • hvis samværsretten er under trussel. Et samværsstop vil næsten altid få negative konsekvenser for det fremtidige samvær, snak med Børn som Våben.
Barnets bedste

Samvær – altid det bedste for BARNET!