Samarbejde = tale sammen og enige om alt?


Nej, det er det i høj grad ikke!

Samarbejde er mange ting. Her er vores bud på et samarbejde – når samarbejdet er vanskeligt.

I den ideelle verden, kan to forældre godt drikke kaffe, grine og være den lykkelige brudte familie. Når det sker er det super dejligt!

I den virkelige verden er det bare nogle gange sådan, at forældrene kommer med så forskellige foki på barnet eller på hinanden, at disse ikke kan forliges. Men de er alligevel de to ansvarlige voksne, som barnet er afhængig af.

Derfor skal man finde alternative veje at samarbejde på, så barnet ikke berøres af negative stemninger, negative fortællinger af “den anden forælder” og ikke risikerer at komme i loyalitetskonflikt (føler det skal træffe et valg mellem forældrene).

Hvordan kan det gøres alternativt?

Det er fortsat at samarbejde når man ikke ønsker at stille op til skænderier, men ønsker skriftlig dialog. Af den vej viser man netop barnet at noget kan være svært, men at man vedholdende stiller op til dialog.

Det er en fordel for barnet at dialogen sikres skriftligt, hvis man igennem længere tid har kunnet konstatere, at den mundtlige dialog udmønter sig i skænderier. Det skal man naturligvis tale med barnet om. Man kunne sige noget om at det er svært for de voksne at kommunikere på en god måde og derfor har de valgt at skrive sammen for en tid.

Det giver barnet ro og barnet behøver således ikke tage stilling til skænderierne.

Det er naturligvis ikke de bedste livsbetingelser for barnet, men det man skal se det i forhold til er at barnet alternativt skal udholde gentagne skænderier med de følger det har for barnet. Derfor kan det være den bedste løsning, hvor andet ikke virker.

At være en god forældre, er meget mere end altid at vurdere ud fra det “bedst tænkelige” scenarie for barnet.

Når realiteterne er at man har forsøgt mange tiltag og stadig ikke kan skabe en hensigtsmæssig dialog, er det bedst for barnet at man så vurderer “hvad kan vi så gøre for at minimerer betydningen for barnet?”.

GOD DAG TIL ALLE!

Voksen samarbejde

Samarbejde

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.