Samarbejde – Chikane?


Hvornår samarbejder man og hvornår chikanerer man?

Det er desværre en lidt vanskelig betegnelse.

Nogle mener man altid chikanerer, når man har behov for at ændre aftaler – eksempelvis ferie.

Måske kan ferie ikke længere sikres i samme periode som tidligere (arbejdsgiver). Dermed skal aftalen ændres, af hensyn til barnet. At ferie skal ændres over tid, er en helt almindelig samarbejdsbetingelse i forbindelse med en skilsmisse – ophør af parforhold.

Vi kan ikke universalt stå fast på love og “vores egen ret til….ud fra tidligere aftaler”.

Når forælderens betingelser ændres, så ændres barnets også. Barnet har behov for at holde ferie med sine forældre – snarere end at være i institution/SFO i sommerferien.

Det kan således opfattes som chikane, hvis man ikke forstår at én forældres vilkår ændres og at det kræver samarbejde at indgå en ny aftale.

Det er nuancerne, der viser forskellene mellem chikane og samarbejde.

I Børn som Våben, er vi optagede af at barnet altid sættes i centrum, fordi det i sig selv er konfliktreducerende – hvor det er muligt.

Når konfliktreducering ikke er muligt arbejder vi konstruktivt med, at sikre at fokus rettes entydigt mod barnets livsvilkår! Sådan sikrer vi sammen barnets og dermed i vid udtrækning forældrenes trivsel.

Selv om det måske er din første arbejdsdag efter ferien – ha’ en god dag!

Hvad er forskellen

Samarbejde – Chikane v/skilsmisse

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.