Samarbejde igen igen….. Familieretsdomstol!


Konferencer, fokusmøder m.v., der er mange tiltag for at få politikerne til at forstå noget, som slet ikke lader sig regulere af en politisk dagsorden.

Det her drejer sig om børns behov – for deres forældre (også med vanskeligheder!), om barnets personlighedsopbygning og ultimativt om barnets evne til at navigere hensigtsmæssigt i det samfund der omgiver dem.

Vi er samtidig nød til at forstå at det her drejer sig om sandt/falsk, rigtigt/forkert og “de skal bare samarbejde“.

Hvordan samarbejder man med en forælder, der ikke vil eller kan samarbejde?

Er det så barnets tarv at blive afskåret og dermed også påført en sorg?

Kan vi så bare antage at barnet hjælpes med sorgen, hos den forælder der forhindrer samvær?

Kan vi kende forskel på de sager hvor samvær har for store negative konsekvenser for barnets udvikling og de sager hvor barnet profiterer af samværet?

Hvis man har kendskab til social sager, vil man opdage at disse spørgsmål matcher nogle af dem der stilles i social sager, hvor loven er tydelig.

Desværre for barnet er det sådan at man, som vi forstår Karen Elleman, som skilsmisse barn er henvist til…..ja, at forældrene skal samarbejde – upåagtet forudsætninger herfor.

Vi ønsker en familieretsdomstol med særligt udpegede dommere og et reelt støtte netværk i forhold til at sikre barnet.

Nogle kommuner arbejder med en “tovholder funktion” i komplicerede sager, hvor der sikres tæt samarbejde mellem myndigheder og hjælpe foranstaltninger – sådan at børnenes tarv kan varetages.

Som systemet fungerer bliver sagerne ofte mere komplicerede jo længere de får lov til at versere. Det er ingens behov.

Derfor bliver vi ved vores læst og hjælper vore kunder med at handle i barnets og dermed i egen interesse!

God 1. søndag i advent!

www.BørnsomVåben.dk  Lotte Nichols

Voksen børn samarbejde

NY familieretsdomstol

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.