Samarbejdschikane – nyt i forældreansvarsloven 2


Nye regler skal dæmme op for samarbejdschikane — Ankestyrelsen

I oktober 2015 kom der nye regler om samvær i forældreansvarsloven. Lovændringerne er blevet kaldt ”chikanepakken”, fordi reglerne skal modvirke forældres samarbejdschikane.

De nye regler har blandt andet fokus på, at barnet har ret til begge forældre, og at forældrene har et fælles ansvar for barnet.

De nye regler skal også sætte mere fokus på barnets bedste og sikre, at barnet ikke kommer unødigt i klemme, hvis forældrene går fra hinanden, og der opstår konflikter.

Reglerne skal blandt andet sikre, at barnet fortsat har kontakt med den forælder, som barnet ikke bor hos.

 

De fire lovændringer, der har størst betydning for forældre, der er gået fra hinanden:

 • Bopælsforælderens ferie

 • Hurtig midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær

 • Automatisk erstatningssamvær

 • Mødepligt

  Læs den fulde artikel her!

  Samvær med børn

  Når barnet bliver væk i samarbejdschikane


Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 thoughts on “Samarbejdschikane – nyt i forældreansvarsloven

 • Christina-Maria R. Jensen

  Hvor går man hen når ens ex chikanere? jeg har fået store økonomiske problemer på baggrund af chikane fra ham.
  Det startede da jeg fraflyttede fælles bopælsadresse d. 30.03.17. Ved fraflytning af fælles adressen skulle boligselskabet bruge hans underskrift, da han skulle skrive under på, at han ville blive boende, det fik boligselskabet ikke og det var lige før de ikke ville tilbyde mig en anden lejlighed. Det skal lige nævnes, at han ikke ville fraflytte lejligheden. Derefter ville vest forsyningen el, vand og varme have hans underskrift, hvad de heller ikke fik, jeg har nu en regning fra tidligere bopæl og min nuværende lejlighed.
  I dag har jeg fundet ud af, at da han ikke vil godkende, at vores fælles barn har adresse hos mig, til trods for, at han ikke kan tilbyde trygge rammer, er jeg stadig tilmeldt fælles bopæls adresse. Min ex bor hos en kammerat, men har ligeledes adresse på tidligere fælles bopæl. Det betyder, at jeg ikke får boligstøtte, økonomisk friplads som enlig og har ikke haft mulighed for, at søge børnebidrag.
  Hvad skal jeg gøre, for at få alt det her rod bragt på plads, han vil ikke samarbejde, da jeg er gået fra ham, som han skriver til mig “jeg skal nok få dig ned med nakken ” må jeg bare sige, at det er han godt på vej til.
  Med venlig hilsen
  Christina

  • Tom Indlægsforfatter

   Det er bare så svær en situation for dig, når din eks. ikke vil samarbejde og bare modsætter sig.
   Desværre hæfter du for alt, så længe I er samboende. Han kan bare lade være at betale. Det samme kan du, men så kommer du i den uheldige situation med fogedret osv.

   Det du kan gøre er at ansøge Statsforvaltningen om fuld forældremyndighed. De vil foreslå, at I selv finder ud af det, men her må du stå på, at det ikke kan lykkes jer alene at finde frem til en løsning omkring jeres barn.

   Hvis I er gift skal du søge om skilsmisse. 
   Når Statsforvaltningen har taget beslutning om forældremyndighed, må den af jer, der ikke får bopælsret over barnet fraflytte lejligheden. Hvis det ikke sker, skal du henvende dig i fogedretten.

   En lang og besværlig proces, men den eneste mulighed, hvis I ikke kan blive enige.

   Hilsen
   Børn som Våben