Skilsmisseforældre er bedre til at samarbejde om børnene


Dette er konklusioner – uddrag fra en større undersøgelse af udviklingen i familieretlige konflikter.

Generelt ser det ud til, at skilsmisseforældre er blevet bedre til at samarbejde om børnene.

  • Ca. 20 pct. af skilsmisseforældrene har konflikter.
  • Halvdelen af dem (10-13 pct.) ser ud til at have alvorlige konflikter og falder sandsynligvis ind under kategorien højkonfliktende” forældrepar.
  • Andelen af forældre med egentlige familieretlige konflikter har gennem en længere årrække været nogenlunde stabil.
  • Statsforvaltningens ressourcestatistik viser, at der i perioden fra 2007/08 og frem til ca. 2011 var en betydelig vækst i antallet af sager om barnets bopæl og ophævelse af fælles forældremyn-dighed.
  • De seneste år er sagstallet faldet, antagelig fordi Statsforvaltningen har fået mulighed for at bremse nogle sagsforløb, så de ikke udvikler sig til gengangersager.
  • Samværssager og forældreansvarssager ved byretterne har ligget på et stabilt niveau gennem hele perioden og giver derfor ikke anledning til antagelser om en vækst i forældrekonflikter.
  • Derimod har der været en ganske betydelig og ikke umiddelbart forklarlig vækst i antallet af fogedretssager.
  • I de nyere sager optræder der nye konflikttemaer, som i næsten alle tilfælde kan relateres direkte til virkningerne af forældreansvarsloven.
  • Særligt påfaldende er forekomsten af problemstillinger, der knytter sig til fænomenet psykisk vold.

Kilde – “Analyse om udviklingen i familieretlige konflikter” af Mai Heide Ottosen, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Udgivelsesdato 12.04.2016

Link til den fulde analyse – klik her!

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Familieretlige konflikter

Udviklingen i familieretlige konflikter

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.