Velkommen til Helene Ejsing – Psykoterapeut


Helene Ejsing, Psykoterapeut – Velkommen i “Børn som Våben”

Interessen for det intrapersonelle og det menneskelige samspils kvalitet ud fra dette, har altid haft stort fokus i Helenes arbejde.

Helene er uddannet sygeplejerske, hun har erfaring fra det somatiske og psykiatriske felt. Helens interesse for det psykosomatiske og interaktioner mellem mennesker skabte interesse og motivation for en mere terapeutisk tilgang i arbejdet.

Familiearbejdet har altid haft Helens største interesse, med fokus på børnenes trivsel og udviklingsmuligheder i samarbejde med forældrene.

Helens erfaring er at forældreskabets stil  og forældrenes evne til samarbejde er afgørende for børnenes udvikling og trivsel.

Helene er optaget af, at det er afgørende for familiens samlede trivsel og afgørende for at barnet kan profitere af støtteforanstaltninger, at der kan opnås  dialog med forældre, der har udfordringer i form af følelsesmæssige vanskeligheder og mentaliseringsvanskeligheder og at forældrene får mulighed for at erkende vanskelighederne. Helenes erfaringer er bygget på mange års faglighed, hvor det sygeplejemæssige forenet med familiebehandling, forældrekompetence undersøgelsesarbejde giver Helene en bred vifte af muligheder for at tilbyde kompetenceudvikling.

VELKOMMEN HELENE – Læs mere om Helen her…….

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.