Vi bliver så trætte


Vi bliver så trætte………..

I medierne, og i offentligheden hører vi gang på gang om børn, der udtaler sig om, hvordan deres forældres skilsmisse har været svært for dem.

Vi skal altid høre barnet

  • men i medierne?
  • Hvordan er det barnets bedste?
  • Hvordan gavner det barnet?
  • Eller børn generelt?

Vi hører i artiklerne om barnets livsbetingelser ude af sammenhæng, og barnets fortælling bruges til, at underbygge kommentatorers egne forestillinger om, hvordan skilsmissen påvirker barnet.

Ofte med et slet skjult politisk budskab. Hvordan adskiller det sig egentligt fra det, at forældrefremmedgøre / præge negativt?

Barnet støttes i en fortælling, som ikke afspejler den familie som helhed barnet kommer fra. ”Vi” udnævner ”skurke”

Vi bliver så trætte, når vi ser at børnenes fortællinger, anvendes til at understrege subjektive politiske formål. Sagerne er komplekse, og barnets fortælling er vigtig – men kan sjældent forstås ude af sammenhæng! 

Når vi hedder “Børn som Våben“, er det ikke blot møntet på forældres handlinger. Det er i høj grad, fordi vi ser denne tendens til at levere indspark i debatten, som ikke har potentiale til at hjælpe børnene – hverken det interviewede barn, eller børn i det hele taget. 

Børn må aldrig blive et våben! 

Børn, forældre, skilsmisse

Bliver dit barn misbrugt i medierne

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.