Vi støtter helhedssynet på børn


Vi støtter helhedssynet på børn!

Hvad har DETTE barn været udsat for, og hvordan hjælper vi barnet tilbage i en god og tryg udvikling.

Lotte Nichols siger: “…………

“Det er altid sådan at vi i “Børn som Våben” tager kritik til efterretning”.

“Det grundlæggende forælder-syn drejer sig om, at barnet har to biologiske forældre, som det skal lære fra”.

Hvis én eller begge har udfordringer, så skal barnet vide det (aldersrelevant). Det skal barnet for, at kunne forholde sig realistisk til, hvornår en relation er god for dem, og hvornår de kan/skal/bør trække sig. Det skal barnet også bruge i sit voksenliv – i barne-livet skal de voksne beskytte og hjælpe med at sikre!

Som forældre præger vi naturligt vores børn. Når vi præger alene ud fra eget følelsesmæssige indhold, så skader vi barnets evne til, at mærke barnets egne grænser. Det gør at barnet kan komme til at acceptere andres opfattelse af virkeligheden, og at barnets grænser gentagent overskrides. Det er rigtig problematisk for barnets udvikling. Børns udtalelser – som Lotte Nichols’ – skal ses i den kontekst de fremsættes i.
DERFOR kan vi – i nogen sammenhænge – ikke alene tage barnets udtalelser, som grundlag for handling. I andre sammenhænge skal børns udtalelser være helt centrale indikatorer på, at noget er skadeligt for dem. Denne vurdering er kompliceret, og skal som sagt altid bero på konteksten (konkret vurdering). Børn kan af gode grunde ikke overskue konsekvensen af det de siger – og det skal de jo heller ikke.
Vi ved fra social sager at børn, der har været udsat for grov misrøgt, stadig udtaler sig om deres fantastiske forældre – derfor bør det vække opmærksomhed, når et barn tilkendegiver utvetydigt, at det afviser en nær relation. Det betyder ikke at barnet lyver, vi skal blot kende konteksten, så vi kan forstå, hvordan vi bedst hjælper barnet fremadrettet.

Når det er sagt, er vi i den grad bevidste om, hvor vanskeligt det er, at få rettet et realistisk blik på selv alvorlige sager om børn. Alene begrebet “høj konflikt” antyder, at der “bare” er tale om sårede forældre, der skal reguleres af Statsforvaltningen. Det konfliktoptrapper imellem forældrene. Det skaber desperation hos de forældre, der har realistiske bekymringer omkring barnets trivsel og udvikling.

Man kan undre sig over hvorfor det særlige spor tilsyneladende sjældent aktiveres, når Statsforvaltningen på den ene side påberåber sig “forstyrrede” (dvs. med vanskeligheder) forældre, og på den anden side fastholder illusionen af, at der er tale om to velfungerende forældre, som “bare” bekriger hinanden.
Statsforvaltningen er en forligsinstitution, ikke en socialforvaltning, og de har ikke kompetencer til at udrede sager, hvor en forælder har vanskeligheder. Derfor “det særlige spor”.

“Børn som Våben” er på ingen måde kønsneutrale, vi vælger derimod, at anskue udfordringerne igennem barnet!

At udtale sig i medierne indebærer visse ricisi. Man kan komme til at sige noget uhensigtsmæssigt, blive overfortolket eller misforstået. Vi har lært at sikre vore udtalelser bedre i fremtiden 🙂 Håber vi…….

Vi ønsker ikke at deltage i hverken selvforsvar eller konspirationsteorier om radikalisering o.l., men insisterer på, at fastholde fokus på barnets behov.

Vi svarer derimod gerne på spørgsmål omkring vores tilgang, i et relevant forum.

Til venlig information kan det oplyses, at Lotte Nichols udelukkende (1+ år) har arbejdet i “Børn som Våben”, samt beskikkelse ved Byretterne.

Lad os passe på vore børn!

BSV
Lotte Nichols + team

Vi tager altid barnets parti

Helhedssyn – forældre konflikt

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.