Børnesamtale


Hjælp til dit barn – Børnesamtale

Der er tale om en samtale mellem barnet og en af vores børnesagkyndige psykologer, som har erfaring i at tale med børn.

Målet er både at give dit barn et fortroligt “rum“, hvor det kan tale frit og få forståelse for sin situation.

Målet er også at give barnet nogle redskaber til at håndtere sin situation og følelserne forbundet hermed.

Da aflæsning af barnets kropssprog er en væsentlig del af børnesamtaler, afholdes disse samtaler kun som personlige samtaler, dvs. som møde ude af huset. Det betyder, at barnet og den børnesagkyndige er i samme rum – typisk i dit hjem, hvor barnet føler sig tryg.

Barn Børn - sikker!

Et trygt og fortroligt barn er dejligt!

Børnesamtaler og barnets perspektiv

Det fremgår af forældreansvarslovens § 34, at barnets perspektiv skal søges oplyst inden der træffes en afgørelse.

I praksis bliver børn fra 7 års alderen indkaldt til samtaler ved Statsforvaltningen og retterne.

Det er børnesagkyndige – børnepsykologer som afholder børnesamtalerne, hvorefter der bliver lavet et notat.


Ankestyrelsen har i 2012 udgivet 3 pjecer om forberedelse af børn til børnesamtaler. Pjecerne anvendes både i Statsforvaltningen og ved domstolene.

Du kan hente pjecerne her:

Der er også lavet en lille film, om hvordan en børnesamtale foregår “Olivia skal til børnesamtale i Statsforvaltningen” – Se filmen hér.