Mor og Far


Hjælp til begge forældre!

Skilsmisse

En vilkårsforhandling er et møde, hvor vi fortæller om, hvad det betyder at blive separeret eller skilt.

Vi vil også drøfte de aftaler (vilkår), som I skal være enige om (for at kunne blive separeret eller skilt uden at skulle til møde i Statsforvaltningen).

Hvis I har børn, så vil vi kort orientere jer om reglerne vedr. forældemyndighed, bopæl, samvær og børnebidrag. Vi vil også kort komme ind på reglerne for fordelingen af det, som I ejer (bodeling).

Barnets rammer – det vigtigste for dig og det vi arbejder mest med

Der er tale om et møde, til jer, som er ved at gå fra eller lige er gået fra hinanden.

Vi øser ud af vores store erfaring på området og kommer i dybden med jeres planer for forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og børnebidrag. Målet er at skrive jeres aftaler ned på en måde, så alle “løse ender” lukkes. På den måde fremtidssikres aftalerne mest muligt – og tager højde for de mange juridiske faldgruber, som man ofte støder på.

Det er vores erfaring, at selv de “gode” skilsmisser og samlivsophør ender i konflikt på et eller andet tidspunkt. Jo mere præcise aftaler I indgår – og jo tidligere i forløbet de indgås – jo mindre vil aftalerne være farvede af jeres indbyrdes frustrationer. Anse aftalerne for et stykke papir, som kun skal trækkes op af skuffen, hvis I skulle blive uenige. Statistisk set får I brug for dem.

Børnesagkyndig rådgivning

I bliver rådgivet af en af vores børnesagkyndige psykologer om alle forhold, som I har behov for hjælp med.

Vi hjælper med alle forhold, som relaterer sig til barnet, den opbrudte families dynamik og forældres interne forhold.

Vi kan bl.a. give jer en forståelse for konflikten set fra såvel børnehøjde som hinandens perspektiv. Eller give jer redskaber til at få jeres barn sikkert igennem jeres skilsmisse eller samlivsophør.

Fælles forældreansvar

I bliver rådgivet af en af vores børnesagkyndige psykologer.

Målet er at give jer nogle redskaber til at forbedre jeres indbyrdes kommunikation og samarbejde med – til gavn jeres barn. Jeres samarbejdsevne er nemlig afgørende betydning for, om jeres barn trives med, at I ikke bor sammen.

Konfliktmægling (mediation)

Der er tale om mægling, dvs. hjælp rettet mod forældre, som har svært ved at nærme sig hinandens sysnpunkter. Hjælpen ydes af en af vores relationskyndige psykologer.

Målet er, at I i fællesskab når frem til en løsning på konflikten, som baseres på jeres individuelle interesser – og som derfor tilgodeser begge jeres behov. Jeres ønsker og synspunkter tilgodeses i videst muligt omfang. Vi hører således jeres individuelle side af sagen uden at tage parti. Derfor sørger vi også for, at I begge tager aktiv del i løsningen af den aktuelle konflikt.

Der arbejdes på en få en aftaleindgåelse, som I begge kan støtte op om. Bemærk at hjælpen alene ydes som videomøde eller som møde ude af huset (typisk jeres private hjem).

Forældre konflikt kursus

Kursus i forældres konflikt håndtering