Yngre søskende hårdt ramt


Skilsmissen rammer ofte særligt yngre søskende hårdt.

En skilsmisse kan have store konsekvenser for søskendes fremtid, alt efter hvor gamle de er, når forældrene går fra hinanden.

Det viser et nyt studie fra Rockwool Fonden.

Skilsmisse kan ifølge rapporten resultere i

  • dårligere karakterer
  • øge risikoen for at begå ungdomskriminalitet
  • ende uden uddannelse.

Skilsmisser er naturligvis en privat sag for forældrene, men det er relevant i et forskningsmæssigt perspektiv, fordi det har betydning for børnenes udvikling og muligheder for at få en uddannelse.

Det er derfor en problemstilling, som samfundet er nødt til at forholde sig til.

 

Resultaterne bygger på oplysninger om flere end 15.000 danske skilsmissefamilier med minimum to børn.

I rapporten er en skilsmissefamilie både forældre, der formelt er blevet skilt, og forældrepar, der er gået fra hinanden uden at have været gift.

 

Af rapporten fremgår det blandt andet, at karaktergennemsnittet efter folkeskolens afgangsprøve varierer mellem søskende. Det afhænger af, om forældrene gik fra hinanden, før eller efter børnene forlod 9. klasse.

For både småbrødre og -søstre, der ikke havde forladt folkeskolen, da forældrene forlod hinanden, gælder det, at de i gennemsnit ligger 0,3 karakterpoint lavere end deres ældre søskendes karaktergennemsnit i 9. klasse.

 

Ifølge rapporten påvirker en skilsmisse også sandsynligheden for, om drenge begår ungdomskriminalitet som 15-16-årige.

Undersøgelsen viser således, at risikoen for at blive dømt for kriminalitet øges med cirka tre procentpoint for drenge, der er under 15 år, når forældrene bliver skilt, sammenlignet med ældre søskende, der var over 17 år, da forældrene gik fra hinanden.


Vi kan i Børn som Våben hjælpe dig igennem skilsmissen så det skader børnene mindst muligt.

Kontakt os hvis du vil vide mere

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.